The Flowers of War - Jin líng shí san chai

Productiejaar: 
2011
Categorie: 
Langspeelfilm
Filmgenre: 
Drama
Regisseur: 
Zhang Yimou
/  
John Miller
Ni Ni
/  
Yu Mo
Zhang Xinyi
/  
Shu
Tong Dawei
/  
Majoor Li
Atsuro Watabe
/  
Kolonel Hasegawa
Shigeo Kobayashi
/  
Luitenant Kato
Cao Kefan
/  
Mr. Meng