Jennifer 8

Productiejaar: 
1992
Categorie: 
Langspeelfilm
Releasedatum: 
15/04/1993
Filmgenre: 
Thriller
Regisseur: 
Bruce Robinson
Producent: 
Scott Rudin
/  
Helena Robertson
/  
John Berlin
Lance Henriksen
/  
Freddy Ross
Kathy Baker
/  
Margie Ross
Kevin Conway
/  
Chef Citrine
/  
St. Anne
Graham Beckel

De protagonist van "Jennifer Eight" is de door tegenslagen ontwortelde agent John Berlin (de vers uit "Hero" getransfereerde Andy Garcia., die het grootstedelijke L.A. achter zich laat en neerstrijkt in het gehucht Eureka, waar hij vastbesloten is om aan een nieuwe periode in zijn leven te beginnen.  Obsessionele toegevingen aan zijn agentenroeping vervreemdden hem immers van zijn vrouw, die Berlin liet voor wat hij was en de wijde mannenwereld introk.

In Eureka kan hij op de steun rekenen van zijn schoonbroer en vroegere mentor Ross (Lance "Aliens" Henriksen) om hem voor een valse start te behoeden.  Doch net wanneer Berlin zijn eerste stappen in Eureka zet, steekt ook een oude moordzaak terug de kop op.  De ontdekking van een afgehakte hand op een groezelige vuilnisbelt leidt naar een mysterieuze seriemoordenaar die in de voorbije jaren reeds zeven blinde vrouwen het, bij wijze van spreken, levenslicht ontnam.  De gebrekkige aanwijzingen in deze zaak, die door de speurneuzen als het 'Jenniferdossier' gecodeerd wordt, zijn echter hoogst dubieus en derhalve reeds lang geklasseerd.

Wanneer Berlin in het nabijgelegen blindeninstituut kennis maakt met de blinde Helena Uma Thurman uit "Final Analysis") bijt hij zich resoluut vast in de zaak.  Hij raakt immers gecharmeerd door de fragiele broosheid van het meisje en besluit haar in bescherming te nemen.  Een daad die al gauw uitmondt in een passionele romance, die de nodige vraagtekens oproept bij de overige leden van het Eurekaspeurkorps.  Berlin raakt er hoe langer hoe meer van overtuigd dat de moordenaar het op Helena gemunt heeft, en hij wil er alles aan doen om te voorkomen dat ze op haar beurt in de politiedossiers terechtkomt met de code 'Jennifer Eight' achter haar naam...

Regisseur-scenarist Bruce Robinson focust zich in "Jennifer Eight" hoofdzakelijk op de innerlijke problemen van het hoofdpersonage, en de ontwrichte emoties en labiele geestestoestand van John Berlin krijgen meer aandacht dan de eigenlijke klopjacht op de moordenaar.  Daar Robinson de beide verhaallijnen nauw met elkaar verbonden houdt, komen de nieuwe ontdekkingen in het onderzoek vooral voort uit de angststoten van Berlin waarmee de film dichtbezaaid is.

In "Jennifer Eight" primeert dan ook de sfeer : de gehele film is donker en neerslachtig, op de laatste scène na.  Pas wanneer het gewelddadige labyrinth ontrafeld is, lacht het leven de (overblijvende) personages toe.  Weinig klagen over de cast : Garica is professioneel genoeg om Berlins psychologische waanzin intact te houden, al is het vooral John Malkovich die de film steelt in een lange ondervragingssekwens, waarin hij een hoogst etterige inspecteur neerzet.

Alex De Rouck